Medlem med motorhaveri

Kl 21.06 blir RS Uppsala utkallade på ett medlemsärende gällande en 8 m lång stålbåt vars motor skurit. Haveristen ligger lite öster om Örsundaåns mynning. Framkörningen tar 25 min och kl 21.40 på börjar vi bogseringen upp i den smala ån. Efter att vi knuffat in den drygt 3 ton tunga båten på rätt plats tuffade vi ut på den spegelblanka ån lyssnandes på sjungande näktergalar och råmande kor. Åter i hamn och återställda för nya uppdrag kl 23.56.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0 - 0.2
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.