Medlem med motorproblem.

Under pågående uppdrag ringer operativa jouren på Sjöräddningssällskapet och meddelar att vi har ytterligare ett uppdrag. Motorbåt med motorproblem behöver bogsering till säker hamn. Efter avslut av pågående uppdrag avgår vi mot medlem. Vid framkomst visade det sig att dom hade vatten i oljan så det var bara att koppla upp och bogsera till servicerbryggan vid vår station där medlemmen kunde vidta nödvändiga åtgärder.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.