Medlem på grund

Larm från medlemscentralen. Medlem kört på grund syd Notö stod lätt på så det gick fint att dra båten baklänges från grundet. Inga skador och ingen vatteninträngning. De kunde själva köra till hemmahamn. Vi följde delar av vägen och allt verkade vara bra.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
1.6 - 3.3
Vindriktning:
NW
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.