Medlem på grunt vatten.

Båtägare med motorhaveri som driver in långt på grunt vatten. Vi får hjälp av grannstationen som har en enhet som kan ta sig in på det grunda området och hjälpa haveristen. Bra samarbete!

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.