Medlem på grunt vatten.

Vi blev kontaktade av en medlem som stod på väldigt grunt vatten, hjälpte till att dra ut på djupare vatten. Följde sedan efter in till upptagning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.