Medlemsbogsering

Medlem ringde och behövde hjälp till upptagningplats på grund av maskinhaveri. Vi bogserade till Göviken. Marschfart ca 5 knop. Båten lämnades vid kaj för upptagning och vi i Rescue Stina Sore återgick till vår hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.