Medlemshjälp Lelång, Bengtsfors

Vi får frågan från räddningstjänsten om vi kan bistå en medlem som befinner dig i Lelång, Bengtsfors. Detta är utanför vårt område. Vi har dock möjlighet och med extrainsatt grupp kör vi mot Bengtsfors i bil med Rescuerunner Johannes på släp. Nästan framme löser det sig för medlemmen på annat sätt och vi avbryter uppdraget.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.