Medlemskår med motorproblem

Medlem ringer in och anger att hen har motorproblem. Vi ansluter och kopplar på bogsertross och bogserar till hens hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.