Medlemsservice

Medlem som fått problem med motorn. Kopplat tross för att dra till närmast hamn. Under bogsering får medlem igång motor och går för egen maskin utan problem.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.