Medlemsservice

Vid förberening inför övning så ringer jourtelefonen. En medlem har problem med sin motor. Rescue Ilse Sanne bemannas och rycker ut för att bogsera hem haveristen till säker hamn. Där efter så fortsätter vi planerad övning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.