Medlemsservice på Medelhavet

Motorhaveri vid Gibraltar. RS Uppsala rycker ut.

Kl 20.17 inkommer samtal från Medlemscentralen gällande en 9 m lång båt som fått motorhaveri vid Gibraltar strax utanför Rosersbergsviken. De har nödankrat och önskar bogsering till Kairo i Upplands Väsby. Rescue Rolf G med fyra frivilliga sjöräddare når haveristen dryga timmen senare varvid bogseringen mot Kairo påbörjas. Bogseringen och förtöjning av den stora och tunga båten tar en timme och kl 22.20 lämnar vi Upplands Väsby Båtsällskap. Åter i hamn och återställda kl 23.15.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.