Medlemsuppdrag

Medlem ringer jourtelefon om att han grundstött ute på Hjalmarsfjärden. Rescue Victorias jourbesättning utgår för att assistera medlem till sin hemmahamn

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.