Medlemsuppdrag

Samtal från haveristen. Deras motor fungerar inte tillförlitligt. Ingen vind så de kan inte segla. Vi möter dem lotsar dem till Råå där de kan få hjälp med sin motor.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.