Förebyggande utryckning

När vi söker efter en annan båt kallar RS Barsebäck upp på VHF. De har hittat vår haverist och kör till denne. Vi får då uppgifter om den båten de är på väg till. Vi tar över deras ärende och de tar över vårat ärende. Vi kör till haveristen och drar flott denna och de seglar in i Lundåkra hamnen. Vi återgår efter en lång dag på havet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.