Medlemsuppdrag grundstötning

Uppringd av medlem som gått på grund vid inloppet till Storö vid Väderöarna. Ingen vatteninträngning och båten stod på med kölen, kunde dra i knap midskepps och båten gled av grundet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.