Medlemsuppdrag i Helge å

Lördag kväll strax innan skymning. En medlem ringer direkt till vår jourskeppare och meddelar att man fått växelhaveri och ligger i Helge å ett par kilometer uppströms från Åhus. Vi sjösätter Rescuerunner Käthe-Juliane som tar uppdraget att bogsera båten tillbaka till Åhus. Efter en timmes bogsering förtöjer vi en tacksam medlem vid sin bryggplats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.