Medlemsuppdrag motorproblem

Vi avgår med båda båtarna, Rescue Cecilia Bratt och Rescue Michano på medlemsuppdraget, en fiskebåt byggd i stål som ligger till ankars på grunt vatten. Rescue Cecilia Bratt kopplar och bogserar ut på säkert vatten, Rescue Michano avvaktar och är beredd att bistå. Bogseringen påbörjas mot Senoren av Rescue Cecilia Bratt och Rescue Michano lämnar vid Yttre Park mot Hasslö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.