Medlemsuppdrag som blev sjöräddning.

Medlem som ankrat för motorhaveri började driva. Kustbevakningens enhet 431 var först på plats och lämnade sedan över till oss för fortsatt bogsering till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.