Medlemsuppdrag tamp i propellern

Medlem som fått tamp i propellern, önskar sig till sin ordinarie plats men helst att vi lägger till med deras akter först, monacoförtöjning. Naturligtvis löser båtföraren detta med några svettdroppar dyker upp ändå.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.