Medvetslös efter grundstötning

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen  om en segelbåt på grund vid Bussgrund. En person är medvetslös efter grundstötningen. Kustbevakningen är först på plats. Den skadade personen evakueras med räddningstjänstens båt. Vi assisterar kvarvarande besättning och segelbåten till hemmahamn i Västervik med Rescue Tjustbanken. Åter stationen 16.08.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.