Mellan Per Trulssons och Per Sjöströms grund.

Många grund har fått fantasifulla namn. Andra har fått sina namn efter personer som seglat på dom, får man förmoda. Idag fick vi hjälpa en båtägare som blivit liggande med krånglande motor mellan Per Trulssons grund och Per Sjöströms grund. Efter en kortare bogsering kunde vi placera båten på sin ordinarie bryggplats till båtägarens glädje. Hur det gick för Per och Per en gång i tiden är oklart.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.