Miljöräddning efter båt som sjunker

Fritidsbåt sjönk vid kaj. Jourhavande skeppare larmade räddningstjänst som i sin tur begärde assistans från sjöräddningen i försök att minska utsläpp av bränsle och oljor inom vattentäcktsområdet. Rescue Stina Sore avgick från Östersunds båthamn medan Rescue Båtkusten.se anlände på trailer för att kunna sättas in vid behov. Med gemensamma ansträngningar försökte Rescue Sinas Sores besättning och räddningstjänsten få båten över ytan för att då kunna minska utsläppen. Försöken misslyckades, länsar lades ut och miljöräddningen återupptas så snart dykare finns tillgänglig.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Vatteninträngning
Aktivitet:
Länspumpning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0 - 0.2
Vindriktning:
N
Våghöjd:
0 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.