Miljöräddningsinsats runt färjan Marco Polo

Efter avslutad sjöräddningsinsats för passagerarfartyget Marco Polo övergår ärendet i miljöräddningsstjänst som leds av Kustbevakningen. Samtliga enhet från Sjöräddningssällskapet på plats bistår under både söndagen och måndagen med att lägga ut länsor och därmed försöka begränsa spridningen av det omfattande oljeutsläppet som Marco Polos grundstötning genererade. Minst en båt medverkar dygnet runt. Bland annat bistår sjöräddningsbåtarna med kartläggning av oljefältet som driver mot land. Tack vare denna kartläggning kan Sjöräddningssällskapet få godkänt med att under söndagseftermiddagen lägga ut en skyddsbarriär med högsjölänsor vid Lörby Kladd, vilket visade sig där och då rädda norra Pukaviksbukten från att bli kontaminerad.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Utsläpp
Aktivitet:
Bogsering
Kontroll
Transport
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
1.6 - 3.3
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Tät dimma

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.