Miljöräddningssläp mot Blekinge

En passagerarbåt har gått på grund i Blekinge. Vi ombedes sända vårt miljöräddningssläp mot platsen. Vi packar ihop miljöräddningsutrustningen och skickar det landvägen mot olycksplatsen där färjan står på grund och läcker ut farligt ämne i vattnet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Utsläpp
Aktivitet:
Kontroll
Väderförhållanden
Vindstyrka:
1.6 - 3.3
Vindriktning:
NE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Måttlig sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.