Mindre bogserbåt med pråm driver

Sjö- och flygräddningscentralen larmar ut RS Åhus, Lotsbåt 118 och KBV 495/KBV 003 till en mindre bogserbåt med pråm som fått maskinhaveri strax öster om Åhus och driver mot ett grundområde. På väg ut blir vi informerade om att bogserbåten fått åtgärdat haveriet och går för egen maskin in mot Åhus hamn igen. Vi ligger standby vid ett till ekipaget hörande mudderverk i Åhus hamninlopp tills insatsen avblåses.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.