Mindre segelbåt på grund

En mindre selgelbåt, Neptun 22, med två personer ombord står på grund vid Glasögern. Vi åker med Rescue MinLouis och RescueRunner F&B2. F&B2 anländer först och kan konstatera att haveristen står relativt lätt på grund och inget läckage har så långt kunnat upptäckas. F&B2 drar båten av grundet och vidare fram till MinLouis som står kvar på djupare vatten. Haveristen bedöms vara fullt sjöduglig och vi lämnar haveristen utanför Simphamn. MinLouis och F&B2 återvänder till hemmakaj

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.