Misstänkt oljeutsläpp

Vi blir ombedda av SOS att kontrollera ett eventuellt oljeutsläpp då en inringare observerat detta i området kring Snedskär strax norr Arkösund. På plats med Rescue 913 söker vi av det aktuella området men efter en stunds aktivt sök kan vi konstatera att vi inte ser något utsläpp. Vi rapporterar våra iaktagelser till Räddningstjänstens ledningscentral samt till Kustbevakningens ledningscentral och går därefter åter till Arkösund. Vi hade även en dialog med Hamnkapten på Snedskär som lovade att hålla ett extra öga på eventuella utsläpp under kommande dygn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Övrigt
Aktivitet:
Kontroll
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0.3 - 1.5
Vindriktning:
NW
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.