Motorbåt bogserad

En motorbåt med maskinhaveri strax NO om högbrodelen. 5 personer ombord varav 1 litet barn. Vi bogserar till Kalmar Marina och skjutsar sedan personerna till sjöräddningsstationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.