Motorbåt har förlorat 8 liter motorolja

Motorbåt har haft oljeläckage och förlorat 8 liter motorolja, inget ut havet. De beställer olja från butik som vi åker ut och levererar.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.