Motorbåt med bränslestopp

Snabb medlemsservice av motorbåt med bränslestopp. Efter bunkring till havs kunde motorbåten ta sig för egen maskin till Vikhögs hamn och vi gick som följebåt i händelse av ytterligare komplikationer. Det hela förlöpte utan någon större dramatik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.