Motorbåt med haveri

Vi kontaktas av medlem då något i framdrivningen havererat. Tack vare fint och lungt väder så var det ingen fara. Det blev bogsering i 14 M (M= sjömil). Sedan avslutade vi uppdraget när medlemmen var i säker hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.