Motorbåt med kylarproblem utanför Borgholm

Uppringd av sjöräddarna i Kalmar och fick information om en motorbåt (ca. 7 meter) som fått maskinhaveri och driver. Kontaktade haveristen per telefon, fick en position något syd Soliden. Två frivilliga sjöräddare avgick med Rescue Häradssparbanken. Hittade haveristen utan problem. Vi bogserade till Timmernabben där haveristens vänner redan väntade med trailer för hemtransport på land. Rescue Häradssparbanken återvände till hemmahamn reda för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.