Motorbåt med maskinproblem

Koppling och bogsering av motorbåt med maskinproblem efter att denna kontaktat oss på VHF16 med önskan om assistans. Motorbåten hade en liten hjälpmotor men förmådde knappt ta sig framåt i motvinden och det bedömdes som säkrast att genomföra bogsering.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.