Motorbåt med överhettad motor

Nimbus med motor som går varm, har fått vända tillbaka till ön de skulle lämna för att åka till hemmahamn i Trosa. Vi kopplar direkt i fören för bogsering. Sista biten kopplar vi vid sidan om. När vi släpper haveristen har de några hundra meter kvar, vilket de bedömer borde fungera. Vi kvarstannar tills vi ser att de når sin hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.