Motorbåt med sex personer, vattenläckage.

Samtal på jourtelefon kl 13.22 från en privatperson som säger att deras motorbåt tar in vatten, 6 personer ombord, Västerfjärn. Avgår kl 13.24 med Rescue Vialla och får lugnande besked just när vi anländer att läckaget är funnet och stoppat. Kopplar upp för bogsering till Refsnäs där det meckas och de kan fortsätta sin resa. Sydliga vindar. 6m/s, god sikt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Vatteninträngning
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.