Motorbåt med trasig bensinledning.

Motorbåt, bensinledning läcker. Vi åkte förbi med Rescue Henry Andersson då vi kom ifrån Stendörren. Då dom skall in till ABC så åkte vi mot hemmahamn och byter till Rescue Lillie Af Vivesta för att vid eventuell bogsering kunna komma in mot ABC då det är lite för grunt för Rescue Henry Andersson. Vi försöker åtgärda problemet på plats, men det visar sig att röret är av och en temporär lösning inte är aktuell. Övergår till bogsering till ABC bryggorna.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.