Motorbåt med vatteninträngning

15.01 piper sökarna för sjöräddning, motorbåt med maskinhaveri och vatteninträngning. En av Sjöfartsverkets lotsbåtar befinner sig i närheten och larmas till platsen och kan snabbt konstatera att ingen överhängande fara föreligger. Rescue Henry Andersson ansluter kort därpå och kopplar upp haveristen för bogsering till hemmahamn. Vi tackar sjöfartsverket för god samverkan.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.