Motorbåt med vatteninträngning

Sjöräddningslarm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) angående motorbår med vatteninträngning. Båten driver fritt i väntan på hjälp. Vi bemannar Rescue Klasa-Bertil Lindberg med två frivilliga sjöräddare och sätter högsta fart mot haveristen. Väl framme konsterar vi att det inte är någon akut vatteinttängning utan snarare något slags problem med framdrivningen. Vi bestämmer i samråd att bogsera till närmaste hamn som kan lyfta upp båten på land. Bogsertrossen kopplas och vi styr mot överenskommen hamn i det fina vädret. I hamnen väntade en båttrailer med dragbil som direkt kunde påbörja upptagningen från rampen. Åter till stationen efter avslutat uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Vatteninträngning
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
NW
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.