Motorbåt på grund

Larm ifrån Sjö och flygledningscentralen (JRCC). Motorbåt på grund, syd Kristianopel. Vi avgår med Rescue 8-57 samt trailar Rescue Tanum Komponent till Kristianopel. Inga personskador, assisteras med lossdragning. Efter lossdragning konstaterades att båten inte tog in vatten, motor och roder utan anm. Ägaren beslutar att fortsätta söderut för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.