Motorbåt på grund/propellerhaveri

Två vuxna och ett barn. Gått på sten med propelller i inloppet till Malören. Har lyckats dra båten för hand in i hamnen. Planen är att bogsera haveristen ut ur hamnen och till hemmahamn. När vi närmar oss hamninloppet noterar vi att sjöhävningen är minst 1,5m och med tanke på att det är -27 i vattenstånd så är risken för stor för att gå in i hamnen. Bogsering av haverist bedöms som olämpligt och farligt. Beslut fattas att istället hämta haverister från Malörens djuphamn på öns norra sida och lämna båten för försäkringsbolaget att hantera. På väg med haverister ombord går vi på grund utanför Lotshamnen i Karlsborg.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.