Motorhaveri

Motorhaveri strax väster om Hästholmarna, ensam ombord i styrpulpetbåt och mobilens batteri på upphällning. Vinden driver båten sakta mot öppet vatten. Batteriet räcker till att ringa 112 och Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) klassar ärendet som sjöräddning. Då haveristen uppgett exakt position är Rescue Maximat snabbt på plats och vi kan assistera till hemmahamn. Allt gick bra denna gång.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.