Motorhaveri

Vi såg en segelbåt mitt i farleden och gick fram och frågade om de hade problem och behövde hjälp. De hade fått motorhaveri och vi bogserade till deras hamn som låg runt udden.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.