Motorhaveri

Medlem ringde in och var i behov av assistans till varv. Situationen lugn på platsen med hjälplig förtöjning men han behövde hjälp därifrån.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.