Motorhaveri

Motorhaveri i farleden utanför Gävle hamn. Haveristen ringer direkt på Skeppartelefonen. De kan ankra vid sidan av farleden och inväntar oss. Vi kopplar vid sida och kör in till servicebryggan på Fliskär.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.