Motorhaveri efter brand.

Motorbrand som medlem släckt själv med skum. Ligger och driver in mot Svarthäll. Vi avgår med Rescue Lillie af Vivesta med 2 man i besättning. Kopplar och bogserar in mot ABC.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.