Motorhaveri, Furskär

Vi avslutar det uppdrag som vi håller på med för tillfället och sedan avgår vi med Rescue Lillie af Vivesta mot Furskär för assistans och bogsering till Tureholmsviken, Trosa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.