Motorhaveri i anslutning till farled

Kontaktas av medlem med motorhaveri som ligger ankrad nära flintrännan. Sjö och flygräddningscentralen assisterar oss med att ta fram haveristens exakta position samt informerar förbi passerande fartyg. Vi kopplar och drar in till Limhamnshamn. Alltväl återgår vi Lomma.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.