Motorhaveri i farleden

Jourskepparen får samtal från haveristen om en mindre motorbåt som har fått motorhaveri. Då han ligger illa till mitt i nordgående farled så är det viktigt att snabbt komma till undsättning då det förkommer relativt mycket trafik vid tidpunkten. Rescue Ulla Karin bemannas snabbt av 3 frivilliga sjöräddare som kan bogsera en tacksam blivande medlem till Råå hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.