Motorhaveri i kvällssol

Efter en härlig dag vid klipporna startade inte motorn. Alla kända knep och trix testades men den ville inte komma i gång. Haveristen låg kvar väl ankrad och förtöjd tills vi anlände. Vi assisterade till service ryggan för reparation.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.