Motorhaveri i utsatt läge

Nimbus 365 får motorhaveri utanför Islandsberg och driver mot klipporna. Rescue Hans Kjellberg är redan på uppdrag med Rescue Sten A Olsson vid Saltö, men kan avbryta då Rescue Sten A Olsson klarar av haveristen själv. Samtidigt avgår Rescue Mai Rassy från Käringön. Rescue Hans Kjellberg är framme på 15 minuter då Nimbusen är cirka 25-30 meter från klipporna. Vi kopplar på haveristen och drar fritt för att fortsätta bogseringen in till Ellös. Rescue Mai Rassy ansluter under bogseringen och haveristen kan sedan förtöjas i Ellös hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
8.0 - 10.7
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
1 - 1.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.